DEZE PRIVACYVERKLARING ZIET TOE OP DE WIJZE WAAROP Rock Valley EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN DE INFORMATIE VAN GEBRUIKERS (INDIVIDUEEL: “GEBRUIKER”,GEZAMENLIJK:”GEBRUIKERS”) VAN WEBSITE EN DE SPECIFIEK DOOR Rock Valley BEHEERDE EVENEMENTEN WEBSITES VERZAMELT, GEBRUIKT, BEWAART EN ONTHULT

DEZE PRIVACYVERKLARING IS VAN TOEPASSING OP DE WEBSITES EN ALLE DOOR Rock Valley AANGEBODEN PRODUCTEN EN DIENSTEN.

Rock Valley IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VIA DE WEBSITES, OVEREENKOMSTIG DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (“WBP”).
Hoe worden persoonsgegevens verzameld?
Wij kunnen op verschillende manieren persoonsgegevens van Gebruikers verzamelen, met inbegrip van – maar niet beperkt tot – wanneer Gebruiker een bestelling plaatst, zich inschrijft voor de nieuwsbrief, reageert op een enquête, een formulier invult, deelneemt aan een actie – al dan niet op social media -, deelneemt aan een activiteit op social media met betrekking tot liken, reageren of delen van content.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?
Afhankelijk van het geval kunnen Gebruikers worden gevraagd naar hun naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, e-mail, geslacht en geboortedatum. Dit zijn gegevens die u ons zelf verstrekt bij aankoop van een ticket of in geval van sollicitatie. Betalings- en facturatiegegevens worden opgeslagen om uw bestelling te kunnen verwerken.

Hoe delen we jouw persoonlijke gegevens?
In sommige gevallen delen wij persoonsgegevens en algemeen verzamelde demografische informatie van Gebruiker(s) voor marketingdoeleinden aan onze zakelijke partners, gelieerde ondernemingen en adverteerders. Wij kunnen derde serviceproviders inschakelen om ons te helpen bij het voeren van onze bedrijfsactiviteiten en het beheren van de website(s) of namens ons administreren van activiteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven of enquêtes.

Nieuwsbrieven
Indien Gebruiker besluit om zich in te schrijven op onze mailinglijst, zal hij/zij e-mails ontvangen met onder andere bedrijfsnieuws, updates, verwante product- of service-informatie of informatie over aanstaande evenementen of evenement gerelateerde merchandising. Deze e-mails kunnen gepersonaliseerd zijn aan de hand van uw aankopen en website navigatie in het verleden. In het geval dat Gebruiker zich op een bepaald moment wil uitschrijven om in de toekomst geen e-mails meer te ontvangen, heeft Rock Valley en bijbehorende evenementen onderaan elke e-mail gedetailleerde uitschrijvingsinstructies opgenomen.

Bewaartermijn van persoonsgegevens
Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang dit nodig is voor de ticketafhandeling en gedurende een aanvullende termijn van twee jaar na de transactie, tenzij de wet een langere bewaartermijn voorschrijft. Als u zich inschrijft op onze nieuwsbrief zullen wij uw e-mailadres bewaren totdat u zich uitschrijft.

Informatie over aankopen in het verleden om de nieuwsbrief te personaliseren, zullen gedurende drie jaar na elke transactie bewaard worden.

Cookies en vergelijkbare technieken
Naast het bovenstaande kan Rock Valley cookies of vergelijkbare technieken (hierna “Cookies”) gebruiken wanneer een Gebruiker interactie heeft met een website. Indien u akkoord gaat met het gebruik van cookies, geeft u automatisch toestemming voor het gebruik daarvan voor de andere websites (inclusief de daaraan gerelateerde evenement advertenties en nieuwsbrieven).

Intrekken van toestemming
U heeft te allen tijde het recht om ons gebruik van uw gegevens voor nieuwsbrieven of andere direct marketingdoeleinden te beëindigen. U kunt dit doen door op de uitschrijvingsoptie onderaan elke nieuwsbrief te klikken.

Wijziging van dit privacybeleid
Rock Valley is te allen tijde bevoegd om dit privacybeleid te herzien. Als wij dat doen, zullen wij de herzieningsdatum onderaan deze pagina wijzigen. Wij raden Gebruikers aan om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen om op de hoogte te blijven over de wijze waarop wij helpen om de door ons verzamelde persoonlijke informatie te beschermen. U erkent en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om dit privacybeleid regelmatig te bekijken zodat u zich bewust bent van aanpassingen.

Acceptatie van deze voorwaarden
Door gebruik van deze website geeft u te kennen dat u dit beleid accepteert. Als u niet akkoord gaat met dit beleid dient u geen gebruik te maken van onze website(s). Uw verdere gebruik van de website na de bekendmaking van wijzigingen op dit beleid wordt aangemerkt als uw acceptatie van die wijzigingen. Indien u vragen heeft over onze Privacyverklaring, de inhoud van deze site of uw activiteiten op deze site, kunt u contact met ons opnemen op: