HOUSE RULES (English)

1. Drugs (hard and soft) are forbidden. By ascertaining dealing drugs, deliverance to the police will
follow immediately.
2. Minimum age 18 years. Valid ID at all times obliged!!
3. Stroke-, stab or fire weapons, sharp objects and all other objects which can be used as weapons
are strictly forbidden. Pepperspray and tear gas are not tolerated.
4. Expressions of soccer clubs and city- or provincial indications by form or clothing, caps etc. are
strictly forbidden.
5. No cameras (normal, digital or throw away).
6. All instructions of organisation, security and barpersonel must be followed. Refusal can lead to
removal from the location.
7. Wardrobe obliged.
8. By entering the premises one automatically agrees to be searched.
9. Aggression (also oral) and threaths to personel or security, as well as destruction of goods and
property are forbidden.
10. It’s strictly forbidden to find oneselves at shutt-off spaces or areas, or at emergency spaces.
11. The organisation cannot be held responsible for damage originated by own irresponsibility or personal injury before, during or after the event.
12. The organisation cannot be held responsible for damage to your properties. It doesn’t matter if
this damage is done by theft, destruction or loss.
13. Gatherings, which can tarnish the public order, are not tolerated. We will take appropriate
measures.
14. By leaving the premises you need to take the shortest route to your car or public transport.
15. Bringing and consuming own drinks and food at the event is forbidden.
16. It’s forbidden to open, block or abuse the emergency exits otherwise, without necessity.
17. By entering the premises you automatically agree to be recorder at video- and audiomaterial as
part of the public and no rights can be derived from this.
18. If you don’t agree with these rules or violate these rules above, access will be denied to you or
you will be removed.
19. No return of goods taken by security, organisation or police!
20. Smoking not allowed. Smoke zone available!!!


HUISREGELS (Nederlands)

1. Soft- en harddrugs verboden. Bij constateren dealen in drugs, onmiddellijke overdracht aan de
politie.
2. Minimum leeftijd 18 jaar. Men dient een geldige ID bij zich te dragen.
3. Slag-, steek-, vuurwapens, andere scherpe voorwerpen of voorwerpen (bijv. deodorant) die
gebruikt kunnen worden als wapen zijn verboden. Pepperspray en traangas worden niet getolereerd.
4. Geen voetbal-, plaats- of landsuitingen door middel van kleding (bijv caps).
5. Geen camera’s.
6. Alle aanwijzingen van de organisatie, security of andere personeel dienen te worden opgevolgd.
Weigering kan leiden tot het ontzeggen van de toegang.
7. Garderobe verplicht.
8. Bij toegang tot het evenement gaat bezoeker automatisch akkoord met visitatie.
9. Verbale en non verbale agressie alsmede het kapot maken van goederen wordt niet getolereerd
en kan leiden tot ontzegging van de toegang.
10. Het is ten strengste verboden zich te begeven op plaatsen buiten het afgezette en daarvoor
bestemde feestgebied.
11. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan eigendommen of letselschade,
veroorzaakt door eigen onverantwoordelijkheid van bezoeker voor, tijdens of na het evenement.
12. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan eigendommen in zaken
als diefstal of verlies.
13. Bijeenkomsten die een ongemakkelijk of zelfs dreigende weerslag hebben voor het publiek,
worden niet getolereerd.
14. Bij het verlaten van het evenement dient de bezoeker de kortst route naar zijn vervoermiddel te
nemen.
15. Het meebrengen en consumeren van eigen drank of voedsel naar/ tijdens het evenement is niet
toegestaan.
16. Het is verboden om nooduitgangen te openen of te blokkeren zonder duidelijke oorzaak.
17. Bij toegang tot het evenement gaat bezoeker automatisch akkoord met video- en audio-opnames
waarin men zich als publiek begeeft. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
18. Bij het oneens zijn met of niet naleven van genoemde regels kan bezoeker de toegang worden
geweigerd of eruit gezet worden.
19. Ingenomen goederen worden niet geretourneerd!
20. Roken binnen niet toegestaan. Er is een rokersruimte aanwezig.